Værdier


SIF har siden etableringen i 1997 haft som målsætning at skabe sociale relationer og netværk. SIF er derfor meget mere end blot gymnastik. SIF har som grundtanke at foreningslivet og idrætten skal være rammen for fællesskaber og aktiv deltagelse. Der skal være plads til alle uanset forudsætninger.

Den Sociale Pris 2019Vores instruktører og hjælpeinstruktører er en aktiv del i at få det til at lykkes. Vi arbejder med differentieret undervisning på alle hold, så det er muligt at være med uanset, hvilket niveau, man er på - om kolbøtten eller saltoen der skal trænes. For SIF er det vigtigt, at man kan gå til gymnastik med sine kammerater fra skole og nabolag og bygge kammeratskaber gennem gymnastikken.
Samtidig er vi gymnastisk ambitiøse, og alle gymnaster skal have det sjovt og blive dygtigere i SIF. Vi har som målsætning at vi hvert år har gymnaster på DGI repræsentationshold. Vi uddanner hvert år nye hjælpeinstruktører og sender både instruktører og hjælpeinstruktører på kursus, for at blive endnu dygtigere.
I SIF arbejder vi også med positive relationer på holdene. Vi tror ikke at man bliver bedre af irettesættelser og skældud, men at man vokser med sin instruktør og kammeraters ros. Det er en stor glæde, når de dygtigste gymnaster på et hold, hepper på en, som netop har fået greb om en øvelse. Det synes vi er godt kammeratskab.
Vi tolerer ikke mobning, og derfor arbejder vi bevidst for at skabe gode fællesskab blandt instruktører og hjælpeinstruktører. Vi vil være en forening, som hjælper hinanden og skaber en kultur, hvor der er rart at være for alle og plads til forskeligheder. Når instruktører og hjælpeinstruktører selv oplever fællesskaber, kan de nemlig skabe fællesskaber på deres eget hold.
Vi forsøger altid at skabe plads på vores hold til børn, som har særligt behov for nye udfordringer. Det skal være muligt at gå til gymnastik, uanset om man har det økonomiske og sociale overskud. Derfor arbejder vi sammen med lokale skoler og med kommunen om at etablere pladser til de børn, som vil have glæde af fysisk udfoldelse og de sociale relationer i foreningslivet.

Hvert år tilbyder vi de lokale skoler at komme ud og lave idrætsaktiviteter, så børn og voksne får mulighed for at snuse til forskellige tilbud indenfor gymnastikken. Her er vores instruktører til stor hjælp, når de underviser børn og unge som ikke kender foreningslivet. Det er nemlig nemmere at tage ned og prøve en træning, hvis man kender nogen på forhånd.
 
Sæsonens højdepunkt er forårets opvisninger, hvor alle gymnasterne får lov at vise, hvad de har lært i løbet af året. Vi deltager både i Roskildedagene i Roskildehallerne, og sommerstævnet på Vigen camping. Foreningens egen opvisning, som afslutter vintersæsonen, er blevet en stærk tradition i SIF. Her møder alle familier op og glæder sig over deres børn og børnebørn. Vi oplever et stort engagement i medlemskredsen, hvor forældre bakker op ved at bage kager til arrangementet og alle hjælper med opsætning og oprydning. Vi har et princip om at alle skal kunne deltage og derfor er opvisningen gratis for alle. For bestyrelse og instruktører er opvisningen blevet en manifestering af det stærke fællesskab, som SIF står for, og hvor den store arbejdsindsats, som alle frivillige lægger i foreningen, går op i en højere enhed – med stolte og glade gymnaster, hjælpsomhed og kammeratskab i centrum.

Vores sponsorer