SIF har siden etableringen i 1997 haft som målsætning at skabe sociale relationer og netværk.

SIF er derfor meget mere end blot gymnastik. SIF har som grundtanke at foreningslivet og idrætten skal være rammen for fællesskaber og aktiv deltagelse. Der skal være plads til alle uanset forudsætninger.

Vores sponsorer