LikeMyLife


Se LikeMyLife videoen har!

SIF – og andre foreninger i Roskilde – og Roskilde Kommune giver børn og unge lige muligheder for at deltage i gymnastiklivet. Fritidspasordningen – Likemylife - er målrettet ikke-foreningsaktive børn og unge i alderen 6-17 år fra familier bosat i Roskilde Kommune. Likemylife er en mulighed for at støtte familier økonomisk, hvis familien ikke har mulighed for selv at betale kontingent.

 

Samarbejdspartnere og sponsorer
   

 

   

Vores sponsorer