Bestyrelse


Team: Økonomi og udvikling
Hanne Østergaard Bertelsen

Formand

formand@sifidraet.dk
Tlf.: +45 26258934
Initiativtager til foreningen, Ideudvikler, Iværksætter.
Hanne har sin gymnastikbaggrund fra Ollerup Gymnastikhøjskole, og har været konsulent i DGI. Hanne er en del af ansættelsen omkring Roskilde kommunens sociale partnerskab, som udvikles i perioden 2021-2023. Hanne er instruktør for Spring-Get2sport holdet og er selv aktiv gymnast på DGI-holdet ”Masterrep”, og på flere hold i foreningen.
Hun har et særligt hjerte for at skabe muligheder for at alle børn og unge kan være en del af foreningsfællesskaber. Hanne har været med i foreningen siden start i 1997.

Hanne har ansvar for:
 • Ide-og værdiudvikling
 • Kontakt til kommunen
 • Kontakt til RIU
 • Kontakt vedr. Roskilde kommunes Sociale Partnerskab
 • Kontakt til ”formandsklubben”
 • Kontakt til idrætsbiblioteket
 • Formand for projektudvalget
 • Ansvarlig for ansatte
 • Ansvarlig for udtalelser til presse mm.
Hanne er en del af Forretningsudvalget
Team: Gymnastik
Helga Vinter

Næstformand

naestformand@sifidraet.dk
Helga har været med i bestyrelsen i SIF siden opstart, tidligere var hun instruktør og bestyrelsesmedlem i Kr. Hyllinge IF, hvor hun har været aktiv siden barn.
Hun er uddannet faglærer i gymnastik, idræt og svømmelærer fra Institut i KBH senere pædagog uddannet, Motorik Vejleder, og DGI Hatha Yoga uddannelsen + Crossgym og skovfitness udd. 
Helga har undervist både børn, unge og voksne. Har meget fokus på grundgymnastikken, og den motoriske udvikling. Hun er DGI vejleder til børn, unge og voksne, og har lavet en del børne- og voksne kurser for DGI.
Helga har også selv gået på DGI Senior-, After- og er nu aktiv på Masterrep. 
 
Helga sidder i gymnastikbladet og har ansvar for:
 • Tilmelding til kursus og opvisninger
 • Vejledning
 • Nøgler på Tjørnen
 • Redskaber på tjørnen 
 • Opvisningsprogram  mm. 
Helga er en del af Forretningsudvalget
Team: Gymnastik
Kismet Munk

Suppleant

gymnastik@sifidraet.dk
Kismet er en del af SIF bestyrelse, og sidder i det vi kalder Gymnastikbladet. 

Hun er ansvarlig for bl.a :
 • Hal Bookinger
 • Redskabsrummet på Kildegården
 • Nøglebrikker til instruktører på Kildegården og i Springcentret
 • Opvisningstøj
Derudover er hun med til at :
 • Oprette hold planer for de nye sæsoner
 • Finde og ansætte instruktører og hjælpeinstruktører
 • Opvisnings planlægning
 • Vejledning
 Og meget andet der nu måtte være af opgaver 
 
Du kan altid kontakt Kismet på messenger eller tlf 22301055 eller mail gymnastik@sifidraet.dk
Team: Gymnastik
Jeppe Østergaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem

spring@sifidraet.dk

Jeppe har været en del af SIF hele sit liv. Han startede som gymnast, blev senere træner og sidder nu i bestyrelsen. Han har ansvaret for bl.a.
 • Opvisning
 • Vejledning
 • Gymnastikkens udvikling i SIF

Jeppe instruerer flere kurser inden for både DGI og Gymdanmark, og er også med til at uddanne instruktører gennem DGI. Han underviser til dagligt på Gørlev idrætsefterskole i en masse gymnastik. 
Team: Økonomi
Marianne Agentoft
Kasserer

kasserer@sifidraet.dk
Team: Økonomi
Keld Bødker

Bestyrelsesmedlem

supl@sifidraet.dk
Team: Kommunikation
Martin Madsen

Bestyrelsesmedlem

medlem@sifidraet.dk
Martin har i flere år været medlem af SIF og går på Herre CrossFit holdet. I 2022  trådte han ind i bestyrelsen og arbejder primært IT.

Martin har ansvar for:
 • Kontakt til DK Hostmaster mf
 • Hjemmeside vedligeholdelse
 • IT understøttelse
Team: Kommunikation
Thorkild Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

projekter@sifidraet.dk
Thorkild har ansvar for:
 • Projekt funding
 • Kommunikation og tekstforfatter
Team: Kommunikation
Lene Bjerring Scherfig

Bestyrelsesmedlem

kom@sifidraet.dk
Bliv medlem
Tilmeld dig et hold
Kalender
Sønderlundskvarterets Idrætsforening
Roskilde | Kildegården 1 | 4000 Roskilde | kontakt@sifidraet.dk